تعدادبازدید »196
تاریخ » ۱۳۹۶/۹/۱۲
?
جلسه روز یکشنبه مورخ 96/9/12

جلسه روز یکشنبه مورخ 96/9/12 با حضور شهردار محترم امیرکلا جناب آقای اصغر اسدی و جناب آقای محسن قائمی ریاست و اعضای محترم شورا و همچنین با حضور آقای ناصری نماینده حقوقی شهرداری جهت بحث و بررسی سوالات و ابهامات حقوقی تعدادی از شهروندان عزیز در محل شورا تشکیل شد.